Szövetkezeti Kutató Intézet

 

Alapítvány

 

Az Alapítványt a Fővárosi Bíróság 315 sorszám alatt 1990 július 19.-én bejegyezte. Az Alapító Okirat módosítására legutóbb 2009. augusztus 10.-én került sor. Az Alapító Okiratban ekkor rögzítettek ma is fenn állnak.

A politikai rendszerváltást követően (1990-ben) az Intézetet tulajdonlók Szövetkezeti Kutatási Alapítvány létrehozásáról döntöttek, s az Intézet ingatlan és egyéb eszközeit, könyvtárát az Alapítvány tulajdonába vitték be, megszüntették az Intézet fenntartását biztosító évi költségvetési hozzájárulásukat. Az Intézet az alapítványi önálló jogi személyiségű szervezetté nyilvánították. A működés anyagi feltételeit az alapítványi vagyon, annak hozadéka és az Intézet egyéb bevételei biztosítják. Az Alapítványt a Fővárosi Bíróság 315 sorszám alatt 1990 július 19.-én bejegyezte. Az Alapító Okirat módosítására legutóbb 2009. augusztus 10.-én került sor. Az Alapító Okiratban ekkor rögzítettek ma is fenn állnak.

Az Alapítvány célja: tudományos tevékenységhez, kutatáshoz, neveléshez, oktatáshoz, ismeretterjesztéshez kapcsolódó következő közhasznú tevékenység elősegítése a Szövetkezeti Kutató Intézet pénzügyi alapjának hosszú távú biztosítása révén. Az 1997. évi CLVI. tv. 26. §-ának c/3. és c/4. pontja alapján az Alapítványt a Fővárosi Bíróság 2001. december 21.-i hatállyal közhasznú szervezetnek minősítette.

Az Alapítvány testületei: a Kuratórium, illetve a Felügyelő Bizottság: az előbbi 5, az utóbbi 3 főből áll. Az alapítói kijelölést figyelembe véve az OKISZ 1, a SZÖVOSZ jogutódlása következtében az ÁFEOSZ 1, az OTSZ 1, a LOSZ 1, a MOSZ 1 tagot küld a testületbe. A Kuratórium tagja: Riczkó Eleonora (ÁFEOSZ), Sáfrány Lajos (OKISZ), Dr. Petrovai György (OTSZ), Szabó József (LOSZ), Dr. Filipsz László (MOSZ). Az Alapítvány Felügyelő Bizottságának tagja: Fekete Nándor (OKISZ), Dr. Fehér Tibor (ÁFEOSZ) és Dr. Zsohár András (MOSZ). A Kuratórium tagjainak megbízatása határozatlan időre szól.

A Kuratórium az alapítványi önkormányzat legfőbb szerve, melynek feladata az alapítványi célok megvalósítása az Intézeten keresztül. A Kuratórium – általános szabályként – az alapítványi célokat az alapítványi vagyon hasznosításával, illetve a vagyon jövedelméből és egyéb bevételéből köteles megvalósítani, illetőleg megvalósíttatni. Az alapítványi vagyon és annak hozadéka csakis az Intézet tevékenységének finanszírozására fordítható.

Az Alapítók az Alapítvány törzsvagyona feletti teljes rendelkezési jogosultsággal ruházták fel a Kuratóriumot. Az Intézet és az Alapítvány alapvető működését biztosító mindenkori éves költségvetésének kiegészítésére, az alapvető működésen túli célok (meghatározott kutatások, folyóirat, könyvkiadás, rendezvény, stb.) költségének fedezésére, valamint az Alapítvány tulajdonában álló ingatlan rendeltetés szerinti fenntartásának finanszírozására terjed ki elsődlegesen a Kuratórium törzsvagyon feletti rendelkezési jogosultsága.

A Kuratórium, mint Kezelő Szervezet által megvalósított alapítványi gazdálkodás főbb kritériumai: a vagyon csak az Alapító Oklevélben meghatározott célokkal összhangban használható fel; a gazdálkodás során elért eredmény és egyéb bevétel nem osztható fel, az a jelen Alapító Okiratban meghatározott célokra és tevékenységekre fordítható. A vagyonkezelés, illetve a gazdálkodás részletes szabályait az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

Az Alapítvány tisztségviselői:

• Riczkó Eleonora az Alapítvány elnöke,
  Telefon: 06/30/9686254
  E-mail: releonora@freemail.hu
• Fekete Nándor, a Felügyelő Bizottság elnöke,
• Email: quadrat@chello.hu   Telefon: 06/32/431-152
• Dr. Filipsz Lászó, az Alapítvány törvényes képviselője,
  Telefon: 06/1/353-2552; Fax: 353-25-52
  E-mail: moszfilips@mosz.agrar.hu

Az Alapítvány és a Felügyelő Bizottság szervezési és ügyviteli munkáját Dr. Fekete József, a Kuratórium titkára (kereshető a főmenüben közölt ELÉRHETŐSÉG menüponton), illetve Szegő Klára, az Alapítvány gazdasági vezetője (kereshető a főmenüben közölt ELÉRHETŐSÉG menüponton, szükség esetén még: szego.klara@freemail.hu) végzi.


« Vissza a főoldalra