Szövetkezeti Kutató Intézet

 

Előtörténet

 

A SZÖVOSZ Igazgatósága 5/1965.(SZ.É.II.22.) határozatával Szövetkezeti Kutató és Dokumentációs Iroda létrehozásáról rendelkezett. Az Iroda székhelye Budapest. Működésének megkezdése 1965. január 1. Feladatait az alábbiakban állapította meg:

• a közgazdasági, szociológiai, történeti és jogi kutatások folytatása mindenféle szövetkezetre kiterjedően, hazai és nemzetközi vonatkozásban egyaránt; a szövetkezet társadalomban és a gazdaságban betöltött szerepének, valamint a szövetkezeti szervezetből eredő törvényszerűsége vizsgálata;

• ellátja a Szövetkezeti Tudományos Tanács titkársági teendőit, e minőségében képviseli a magyar szövetkezeti tudományt a külföld felé;

• szövetkezeti dokumentációs szolgálatot lát el és szövetkezeti szakkönyvtárat tart fenn.

Az Iroda tudományos munkáját a Szövetkezeti Tudományos Tanács irányítja. Felügyeleti szerve a SZÖVOSZ.

A SZÖVOSZ Igazgatósága 7/1968.SZ.É.II.19.) határozatával módosította a Szövetkezeti Kutató és Dokumentációs Iroda alapító levelét és létrehozta a Szövetkezeti Kutató Intézetet. Az Igazgatóság az Intézet jogállását és feladatát az Irodáéval azonos módon határozta meg. Ezen túl rendelkezett arról, hogy: az Intézet élén az Igazgatóság által kinevezett igazgató áll; az Intézet mérleg szerinti tiszta vagyona a SZÖVOSZ-hoz tartozó szövetkezetek osztatlan közös vagyona; a változásokat a SZÖVOSZ Információs és Ellenőrzési Főosztálya 1967. évi december hó 1 hatállyal törzskönyvezze. Az Intézet felügyeletét 1965-71 között a SZÖVOSZ Igazgatósága gyakorolta.

Időközben az Intézetet tulajdonló kör bővült, az OKISZ és a TOT az Intézetben tulajdonrészt szerzett, s fenntartói kötelezettséget vállaltak. Így az Intézet feletti irányító jogkört 1972-86 között a tulajdonos három országos szövetkezeti szövetség elnöksége együtt, 1987-89 között a tulajdonosok megbízásából az Országos Szövetkezeti Tanács (OSZT), látta el. A fenntartók az Intézet számára székházat, 25 ezer darabból álló, különleges értékű szakkönyvtárat és eszközöket biztosított E státusban és feladatkörben az Intézet 33 éven át működött.

A SZÖVOSZ 1990-ben történő megszűnésével az Intézet tulajdoni arányai megváltoztak. A jogutódszervezetek létrejöttével az ÁFEOSZ, az OTSZ, a LOSZ együtt (közöttük a SZÖVOSZ vagyon előbbi sorrend szerinti megosztására elfogadott 80% - 12% - 8% - os felosztásban) 1/3 részben együtt lett, az OKISZ, valamint a MOSZ továbbra is 1/3-1/3 arányban tulajdonosa.


« Vissza a főoldalra