Szövetkezeti Kutató Intézet

 

Feladatok

 

Az Alapítók széles feladatkört állítottak az Intézet elé, noha anyagi lehetőségei és a személyi feltételek a korábbinak töredékére szűkültek. Működési forma váltására került sor, lényege: külső forrás bevonása, szolidáris együttműködés kifejlesztése, kisebb részt piaci alapú, nagyobb részt a szövetkezeti ügy mellett elkötelezett kutatók, oktatók, gyakorlati szakemberek "holdudvarának" kialakítása és fenntartása vált szükségessé. Az Intézet, mint közhasznú jogállású szervezet által vállalt szolgálat a jövőben abból indulhat ki, hogy semmi sem önálló, csak a változás biztos. Új kihívások jelennek meg. A szövetkezetek ettől nem függetleníthetik magukat.

A változások igazodásokat feltételeznek. Ezek előmozdítása érdekében az Intézet (a rendelkezésére álló tudományos eszközökkel ) annak támogatására vállalkozik, hogy a szövetkezeti forma vonzásának erősítése (különösen a kezdő szövetkezetek esetében); a pozitív diszkrímináció intézményesítése (elsősorban a társadalmi célok körében); a szövetkezeti forma tartósságának támogatása (normatív védekezés a spekuláció ellen); a szövetkezeti alapok képzésének serkentése (a stabilitást szolgáló források elkülönítése); a szövetkezet versenyképességének erősítése (helyzetbe hozás, esélyteremtés); az ágazati együttműködés ösztönzése (termelés, értékesítés, finanszírozás); a tészek és az áfészek integrációjának aktiválása (a pályaív végpontjainak összekötése); másodlagos szövetkezeti formák létrehozása (szövetkezetek szövetkezése); az életérzés motiválása erőteljesebben és hatékonyabban fejeződjön ki az állami szabályozásban, s javuljon az érdekelt szövetkezők öntevékenysége, vagyonbiztonsága.


« Vissza a főoldalra