Szövetkezeti Kutató Intézet

 

Közlemények

 

E felületen közérdeklődésre számot tartó célirányosan válogatott régi és új dokumentumok kerülnek közzétételre. A korábbi információk azért kapnak helyet, mert most is időszerűek lehetnek, valamilyen alapállást jelenthetnek, orientációs hátteret is nyújtanak:

 

FELHÍVÁS!

A kiadás előtt álló új Ptk.-ra és a hozzá kapcsolódó (szövetkezeteket érintő) jogszabályra való tekintettel, felhívjuk a figyelmet a "Szövetkezés" c. folyóirat: I. A 30. évi jubileumi (2010/1-2. sz.), II. Kihívások és válaszok a hazai szövetkezeti rendszerben (2011. sz.), illetve III. A szabáloyzás és az alapelvek változása, együtthatásuk a szövetkezés mindenkori gyakorlatában tapasztalatok és kilátások) (2012. 1-2 sz.) számaira, mint az említett jogszabályokkal kapcsolatos előmunkálatokra.

 

1. Javaslat a Ptk. negyedik részéhez
2. A szociális szövetkezetek szabályozásának módosítása a vonatkozó törvényi változások nyomán
3. Emlékeztető
4. Közlemény a Szövetkezeti Kutatási Alapítvány 20011. évi közhasznú tevékenységéről
5. "Az ÁFÉSZ-EKTŐL A CCOOP rendszerig a hazai szövetkezés keretei között" c könyvről
6.A Szövetkezeti Kutatási Alapítvány státusa, illetve a hozzá kapcsolódó kötelmek és jogosultságok
7.A Szövetkezeti Kutatási Alapítvány és a Szövetkezeti Kutató Intézet tíz éves működése (1997-2007)
8.A szövetkezetek szabályozása Magyarországon (1875-2008) c. könyvről
9.A Szövetkezeti Kutatási Alapítvány 2009. évi közhasznú tevékenysége
10.A Szövetkezetek Nemzetközi Szövetsége Üzenete
88. SZNSZ Nemzetközi Szövetkezeti Nap
16. ENSZ Nemzetközi Szövetkezeti Nap
2010. július 3.
"A nők egyenlő társadalmi- és munkafeltételeket biztosító szövetkezeti összefogásról"
11.A 2009. évi 87. Nemzetközi Szövetkezeti Napon elmondott ünnepi beszéd
12.A 88. Nemzetközi Szövetkezeti Nap alkalmából elhangzott ünnepi beszéd (2010. július 3)
13.15 év küzdelem és siker
14.OSZT felhívás - 2008 - Javaslat a faluszövetkezet létrehozására
15.Az ENSZ 2012-t a Szövetkezetek Évének nyilvánítja
16.Közlemény a Szövetkezeti Kutatási Alapítvány 2010. évi közhasznú tevékenységéről
17.A Szövetkezetek Nemzetközi Szövetsége Üzenete 89. Nemzetközi Szövetkezeti Nap 17. ENSZ Szövetkezetek Nemzetközi Napja 2011. július 2. "Ifjúság – a jövő szövetkezeti vállalkozása"
18. Ünnepi beszéd - 89. Nemzetközi Szövetkezeti Nap - 2011.julius 1.
19. Megemlékezés - Károlyi Sándorról a magyar szövetkezetek atyjáról - 2011. július l-én a 89. Nemzetközi Szövetkezeti Napon
20. Hiányoznak közülünk, Nekrológ, Múlt idézés, Gödöllő Rektora volt, Tanítványa voltam
21. A 90. nemzetközi szövetkezeti Napon elhangzott ünnepi beszéd
22. Budapesten tartotta kongresszusá t a COPA-COGECA
23. Szemelvények a Szövetkezeti Kutatási Alapítvány Kuratóriumának 2012. május 29-i rendes ülésén elhangzottakból
24. Tájékoztató a Szövetkezeti Kutatási Alapítvány 2011. évi közhasznú tevékenységéről
25. Szövetkezeti Kutatási Alapítvány, Szövetkezeti Kutató Intézet Budapest: Levél egy erdélyi szövetkezetnek - Válasz a Mezőfényi Szövetkezet elnökétől
26. 91. Nemzetközi Szövetkezeti Nap - Ünnepi köszöntő –Farkas Tamás OSZT elnök (2013.07.04.)
27. KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET a Szövetkezeti Kutatási Alapítvány 2012. évi beszámolójához
28. 1. számú melléklet: Mérleg
29. 2. számú melléklet: Eredménykimutás
30. 3. számú melléklet: Kiegészítő Melléklet
31. Beszámoló az Intézet működéséről és gazdálkodásáról a 2013. évben
32. A Szövetkezeti Kutatási Alapítvány 2013. évi közhasznú tevékenysége - Közhasznú melléklet
33. A Szövetkezeti Kutató Intézet bemutatása, 2013
34. Dr. Pál Józsefre emlékezünk 1921-2013
35. Szövetkezeti Kutató, Intézet Könyvtár, Weboldal


« Vissza a főoldalra