Szövetkezeti Kutató Intézet

 

Közlemények

 

A szövetkezetek szabályozása Magyarországon (1875-2008) c. könyvről

A könyv a szövetkezetek szervezésének és működtetésének komplex jogi forrása. A formális jogi struktúrákat azonban mindig is szélesebb keretek közé helyezi, organikusan szemlélődik. E környezetből kiindulva elemzi és mutatja be azt, hogy milyen szabályozás, s annak milyen tartalma jelenítheti meg az állam és a szövetkezetek (a szabályozó és a szabályozottak) építő jellegű viszonyát, az együttmunkálkodás előmozdítását, a közös érdekek szerinti előrehaladást. A könyv az eligazodást szolgáló időszerű ismereteket közöl.

A tanulmánykötet egyes fejezetei: 1. szövetkezeti identitás; 2. pozitív megkülönböztetés és szabályozás; 3. a kereskedelmi törvénybe iktatott szövetkezeti szabályok (1875); 4. gazdasági és az ipari hitelszövetkezetek szabályozása (1898); 5. a szövetkezetek általános szabályozása (1947); 6. a mezőgazdasági termelőszövetkezetek szabályozása (1967); 7. a megismételt egységes szabályozás (1971); 8. az új szövetkezeti modell szabályozása és az átalakulásra való kényszerítés (1992); 9. új szövetkezet vizionálása, jogsértések a jog által (2000); 10. az üzletrész egy csoportjának kiragadása, jogtalan kötelezés (2000); 11. termelői csoportok alakításának és működésének szabályozása; 12. a lakásszövetkezetek törvényi szabályozása (2004); 13. a rendezésre irányuló általános szövetkezeti törvény (2006); 14. a szövetkezeti hitelintézetek összehangolt szabályozása (1996-2006); 15. a határokat átívelő "Európai Szövetkezet" (SCE) szabályozása 2006); 16. termelői szerveződés létrehozása és működése (2008); 17. változtatási kényszerek: a) pozicionálás és szabályozás; b.) a rehabilitálásra irányuló szabályozás; c.) gyakorlati kérdések és válaszok.

A csatolt mellékletek között szerepel többek között a szövetkezeti törvénykezés tematikus bemutatása az EU tagországaiban, valamint a hazai szövetkezetekkel összefüggő főbb (161) jogszabály jegyzéke 1875-2008 között.

A Szövetkezeti Kutató Intézet gondozásában megjelent 600 oldalas könyv alapműnek számit, a hazai szövetkezeti szabályozás 133 éves gyakorlatának első komplex összefoglalása, a szövetkezeti jog- és a társadalomtudomány 12 jeles képviselője jegyzi. Szerzők: Farkas Tamás előszavával, Dr. Becz Miklós, Dr. Fekete József, Dr. Koszoru István, Dr. Pál József, Dr. Petrovai György, Dr. Prugberger Tamás, Dr. Réti Mária, Dr. Szép György, Dr. Veres József, Dr. Zsohár András. Szerkesztő Dr. Fekete József, olvasó szerkesztő Dr. Pál József, lektor Dr. Domé Györgyné. A szerzők gondolatait az előszó, illetve a zárszó organikus keretbe foglalja. Az előszó felhívással zárul: "Le kell tűzni a zászlót minden végponton és elindulni egymás felé. Kézfogásra van szükség! A szerzők ennek támogatására vállalkoztak." A zárszó utolsó mondatában megfogalmazott kérdés: "Hálás, vagy hasznos vállalkozás? A kiadó szívesen fogadja a könyvvel kapcsolatos észrevételeket."

Budapest, 2009. szeptember hó

Dr. Fekete József sk.
szerkesztő


« Vissza a Közleményekhez