Szövetkezeti Kutató Intézet

 

Közlemények

 

A Szövetkezetek Nemzetközi Szövetsége Üzenete
88. SZNSZ Nemzetközi Szövetkezeti Nap
16. ENSZ Nemzetközi Szövetkezeti Nap
2010. július 3.
"A nők egyenlő társadalmi- és munkafeltételeket biztosító szövetkezeti összefogásról"

Szerte a világon a nők azért választják a szövetkezeti vállalkozási formát, mert az megfelel gazdasági és társadalmi igényeiknek. Akár azért, hogy megvalósítsák vállalkozási törekvéseiket, hozzáférjenek a számukra szükséges termékekhez és szolgáltatásokhoz, akár azért, hogy részesei legyenek egy olyan üzleti vállalkozásnak, amely etikai értékekre és alap- elvekre épül, s módot ad jövedelemszerzésre, a nők vonzó lehetőségnek tekintik a szövetkezeteket. A szövetkezetek demokratikus alapon tulajdonolt és irányított vállalkozások, amelyeket az önsegélyezés, a felelősségvállalás, a demokrácia, az egyenlőség, a méltányosság és a szolidaritás értékei vezérelnek. Tevékenységük középpontjába a szövetkezetekben résztvevő embereket helyezik, a tagoknak a demokratikus döntéshozatal révén lehetőségük van megvalósítani gazdasági, társadalmi és kulturális törekvéseiket.

A nők szempontjából kulcsfontosságú szerepet játszanak a szövetkezetek, mivel megfelelnek gyakorlati és stratégiai igényeiknek. Legyen szó csak nőkből álló, vagy mindkét nemet képviselő szövetkezetekről. A szövetkezetek hatékony szervezeti eszközt kínálnak a női tagok vagy alkalmazottak életkörülményeinek javításához, hiszen tisztességes munkalehetőségeket, megtakarítási és hitelezési feltételeket, egészségügyi, lakhatási és szociális ellátást, oktatás és továbbképzést nyújtanak. A szövetkezetek egyben lehetőséget adnak a nők számára a gazdasági tevékenységekben való részvételre és azok befolyásolására. A nők önbizalma, önértékelése növekszik a szövetkezetekben való részvételük által. A szövetkezetek hozzájárulnak gazdasági, társadalmi és kulturális helyzetük javulásához, vagyis elősegítik az egyenjogúságot, és megváltoztatják az intézményes előfeltételeket.

A női vállalkozók számára a szövetkezet különösen vonzó vállalkozási forma. Tőkéjük összeadásával jövedelemtermelő vállalkozásokba foghatnak, és rugalmas módon szervezhetik a munkájukat, figyelembe véve a nőknek a társadalomban betöltött többszörös szerepét. A nők Burkina Fasotól Indián, Japánon, Guatemalán át az Egyesült Államokig hasonló tapasztalatokat oszthatnak meg egymással, a csak nőkből álló szövetkezetekben önbizalmat szerezhetnek, szakmai felelősséget viselhetnek, hasznosíthatják a szakértelmüket és javíthatják életük minőségét, hiszen a munkájukból jövedelem származik, s igen széles körű szolgáltatásokhoz jutnak hozzá, s a nők ott is megelégedéssel vesznek részt a szövetkezeti munkában, ahol férfiak is jelen vannak.

Tagként és alkalmazottként olyan vállalkozások résztvevői, amelyek a kölcsönös tiszteleten és az egyenlő lehetőségeken alapulnak. Ki kell azonban mondani, hogy még sok mindent kell tenni a női egyenjogúság érdekében. A szövetkezetek a tagoknak és annak a társadalomnak a leképezései, amelyben működnek, ezért még magukban hordozzák az általánosan jellemző társadalmi és kulturális előítéleteket. Mindazonáltal választ adnak a kihívásokra azzal, hogy változtatásokat hajtanak végre a szervezeti kultúrában, a munkamódszerekben, az oktatási és továbbképzési lehetőségekben, azért, hogy a nők kompetenciája valósággá váljon.

A nők felemelkedésének öt erőforrása: női önértékelés; jog a választási lehetőségekre és azok meghatározására; jog a lehetőségekhez és az erőforrásokhoz való hozzájutásra; jog saját életük kontrollálására mind otthon, mind az otthonukon kívül; arra való képességük, hogy befolyásolják a társadalmi változás irányát egy még igazságosabb társadalmi és gazdasági rend érdekében, mind nemzeti, mind nemzetközi méretekben. A szövetkezeti vállalkozási forma mindezen elemeket tartalmazza és a világ minden részén valóban lehetőséget ad a nőknek arra, hogy érvényesítsék érdekeiket.

Kumari asszony, aki sikeres vállalkozó és szövetkezeti tag Indiában, jól összegezte szövetkezeti tapasztalatát. "A női szövetkezeti banknak köszönhetem, hogy vállalkozóvá válhattam és hogy megvalósulhattak az álmaim." A mostani Nemzetközi Szövetkezeti Napon a Szövetkezetek Nemzetközi Szövetsége felkéri a tagjait, hogy ismerjék el a nők kulcsfontosságú hozzájárulását a gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődéshez szerte a világon, erősítsék meg elkötelezettségüket az iránt, hogy a nők minél kompetensebbek legyenek szövetkezeti vállalkozásaikban, és ösztönözzék a részvételüket a szövetkezeti mozgalomban.

Forrás: Szövetkezetek Országos Szövetsége, kézirat, Budapest 2010


« Vissza a Közleményekhez