Szövetkezeti Kutató Intézet

 

Közlemények

 

15 év küzdelem és siker

Gratulálok a 15 éves COOP lánc valamennyi résztvevőjének, boldog vagyok, hogy néhány gondolatot lejegyezhetek a születésnapi köszöntő gyanánt. Örömöm őszinte, hiszen azon túl, hogy megélhettem e jeles napot, munkatársaimmal együtt alkotó részese voltam a nagy hagyományokra visszatekintő magyar üzletlánc indulásának – sikeres éveinek.

A rendszerváltás után bekövetkezett politikai-gazdasági változások mélyen érintették a magyar szövetkezeteket is. Az ágazat liberalizációja nyomán beáramló multinacionális vállalatok terjeszkedése, s a hazai privatizáció teremtette konkurenciaharc közepette – a fogyasztás jelentős visszaesése mellett – a fogyasztási szövetkezetek a felmorzsolódás, az ellehetetlenülés szélére kerültek. Egy tőkeszegény, a piacgazdaságban járatlan "szocialista" mozgalmi struktúrájú gazdasági csoport léte volt a tét. E drámai helyzetben a fogyasztási szövetkezetek gyorsan megszabadultak a korábbi szervezeti, szakmai ballaszttól, s rövid időn belül sikeres pályamódosítást hajtottak végre.

Az újrakezdéshez, kapaszkodóul természetesen jól szolgáltak a régi szakmai hagyományok is. Gróf Károlyi Sándor nevével fémjelezve már a huszadik század elején jól működő szövetkezeti kereskedelem alakult ki Magyarországon. Sajnos a történelem nem kedvezett e kezdeményezésnek: a következő évtizedekben többször is újrakezdésre kényszerült a szakma. A legjobb hazai hagyományok mellett, ugyanakkor jelentős szakmai segítségnek bizonyult, hogy sikerült átvenni, meghonosítani a modern nyugat-európai szövetkezetkezetek – elsősorban a skandináv és az olasz szakismereteket. A határon túli példák is azt sürgették, hogy a megszűnt állami nagykereskedelem helyébe saját beszerző-, elosztó rendszert kell kiépíteni. E nélkül nem lehetett önálló üzletpolitikát folytatni, a kiskereskedelmi lánc szemeit felfűzni.

Szakemberek tucatjait küldtük tanulni szerte Európába, nemzetközi szaktekintélyeket hívtunk előadni Budapestre, saját, felkészült oktatóink dolgozók ezreit képezték, hogy minél többet elsajátítsanak a piacgazdaság fortélyaiból. Hatalmas lelkesedés, pezsgő tenni akarás jellemezte az üzletlánc egészét, mindenütt az országban. Ez a nyitottság meghozta az első eredményeket. Az új üzleti filozófia és stratégia, amely az élelmiszer-napicikkek forgalmazását állította a középpontba az áfészek szoros együttműködése és egyetértése mentén formálódott. Az 1993-1994-es években a szövetkezeti nagykereskedelmi raktárházak az ország teljes területét lefedve működtek. Igaz, nem a mai technikai, logisztikai, informatikai színvonalon, de elégséges módon ahhoz, hogy előtérbe kerülhessen a boltlánc építése. A névválasztást szenvedélyes vita előzte meg: voltak különböző fantázia-, virágnevek, betűszavak, de szerencsére a nemzetközi szövetkezeti kereskedelemben is használatos "COOP" név győzött. Jó döntés volt.

1995-ben bontott zászlót a COOP üzletlánc. Heteken belül tucatjával nőtt a csatlakozók száma. Szövetkezeti vezetők, szorgalmas munkatársak, boltvezetők, társadalmi tisztségviselők lelkesedése hajtotta a COOP motorját. Vezető munkatársaimmal minden lehetséges időnket vidéken töltöttük: a lemaradók biztatásával, segítésével foglalkoztunk. Köszönetemet fejezem ki ezért a munkáért mindenkinek, aki részt vett a szervezésben, aki hitt az ügyben, s csatlakozott a lánchoz. Hálásak lehetünk a COOP boltok vásárlóinak, hogy küzdelmeink során megtiszteltek bennünket vásárlásaikkal, s ezzel életben tartották gazdaságainkat.

A COOP üzletlánc létrehozásával az áfész üzletcsoport elérte azt, amiről mindig is álmodott a szövetkezeti kereskedelem: ez pedig a magyar tőkével működő, az egész országot lefedő, egységes üzletpolitikát folytató, bármelyik konkurenssel versenyképes, modern üzletlánc. A COOP lánc példaértékű lett a régió országai között, sőt a hazai magánkereskedelem fejlődésére is ösztönzően hatott. Történelmi mércével mérve tizenöt év nem hosszú idő, de a mai piaci versenyfutásban, a létért való küzdelemben – fenntartva a fejlődés esélyét – sokszor egyetlen perc is éveknek számít. Ez idő alatt sok minden történt a COOP életében: nőtt a piaca és szakmaisága, erősödött a csoportérdek, piacvezető lett a lánc, a táraság óriásit lépett előre logisztikában és az informatikában is. Végbementek az élet diktálta vezetőváltások, elkötelezett, tehetséges emberek dolgoznak a piaci stabilitás megőrzéséért, a lánc üzleti színvonala emeléséért. Ütőképes a marketing tevékenység, a bátrabbak és erősebbek európai szintű élelmiszer-áruházakat hoznak létre, nő az üzleti tevékenység centralizációja és a tőke koncentrációja. Az új COOP arculatterv mielőbbi országos kiterjesztése külső megjelenésében és remélhetőleg belső tartalmában is erősíti a lánc népszerűségét.

Tizenöt év küzdelem és siker. Azt hiszem legjobban, legrövidebben így jellemezhető az elmúlt időszak. És jutott ezekből bőven mindenkinek, aki a COOP-ban élte meg ezeket az esztendőket. A mi fajtánk vallja, kereskedőnek lenni hivatás, ugyanezt a COOP-ban művelni különös elkötelezettség, összetartozás. Ám minden évfordulós ünnep második gondolata a tervezés, a jövőbetekintés. Ha a jövőről beszélünk, jóleső érzéssel mondhatjuk: van mire építkeznünk, van mit féltenünk. A COOP csoport irányítóinak, dolgozóinak mai nemes feladata, megőrizni a lánc önállóságát, fejleszteni piacát, megtartani és erősíteni a vásárlók bizalmát, növelni az anyagi-szellemi tőke erejét, elősegíteni a hazai termékek piacra jutását.

A csoport üzletpolitikája találkozik a magyar társadalom igényeivel. A Magyar Köztársaság kormányának gazdaságpolitikája támogatja a hazai vállalkozások törekvéseit – teret nyitva a fejlődés új szakaszának. A COOP lánc 15 év alatt nagy elismerést vívott ki magának a hazai kereskedelemben – a termelők, a szállítók, s a vásárlók körében egyaránt. Óriási tapasztalatokat szerzett a piacgazdaságban, innovációra, megújulásra kész üzletcsoporttá lett. Jól ötvözi a szövetkezeti gyökerek legnemesebb hagyományait a modern piacgazdaság elemeivel. A széleskörű hazai és nemzetközi együttműködéssel, a hazai magántőke bevonásával folyamatosan javítja versenyképességét. Köszönet az üzletlánc alapítóinak és mai vezetőinek, dolgozóinak az elmúlt 15 évért, gratulálok az eredményekhez, amelyek megteremtették a további építkezés alapjait egyúttal előre vetítik a sikeres folytatást.

BARTUS Pál
a Coop csoport alapító vezérigazgatója


« Vissza a Közleményekhez