Szövetkezeti Kutató Intézet

 

Publikációk

 

A szövetkezetek elméleti és gyakorlati feladatainak megoldását segíti az Intézet Alapító Okmánya értelmében a szövetkezeti mozgalom egészére, valamint az országos szövetkezeti szövetségekre, illetve a hozzájuk tartozó szövetkezetekre kiterjedő hazai és nemzetközi szövetkezetpolitikai, elméleti, közgazdasági, szociológiai, és történeti kutatásokat végez. Vizsgálatával elősegíti a szövetkezetek társadalmi és gazdasági szerepének, valamint a szövetkezeti tulajdonból eredő sajátosságainak feltárását. Ez a munka az Intézet keretei között 1968-ban kezdődött (folytatva jogelődjének tevékenységét), s mindmáig tart. A nem könyvben megjelenített tudományos eredmények folyóiratokban, önálló közleményekben kerültek publikálásra, illetve kéziratokban találhatók az Intézet könyvtárában. Az itt közölt publikációk jegyzéke a fenti széles körből válogatott forrásanyagra utal, reprezentatív mintának tekinthető, Ki-ki a maga érdeklődése, illetve szükséglete szerint válogathat belőle:

• KORREKCIÓ ÉS FORDULAT a szövetkezeti jogrendszerben - 2013/1-2 lapszám

• A SZABÁLYOZÁS ÉS AZ ALAPELVEK VÁLTOZÁSA, EGYÜTTHATÁSUK A SZÖVETKEZÉS MINDENNAPI GYAKORLATÁBAN" "Szövetkezés" XXXIII. évf. 2012. évi 1-2-es szám

• Kihívások és válaszok a hazai szövetkezeti rendszerben (Kutatási háttéranyag a szövetkezeti jogalkotáshoz) Szövetkezés XXXII. évf. 2011. évi különkiadás

• A hazai szövetkezetek rögös útja máig: hogyan tovább holnap? Szövetkezés XXXI. évf. 2010. évi 1-2 sz.

• Szövetkezeti mozgalmunk állapotáról, írta: Farkas Tamás, Szövetkezés XXX. évf. 2009. évi 1-2.sz.;

• A szövetkezeti jog három korszaka, írta: Dr. Fekete József, Szövetkezés XXX. évf. 2009. évi 1-2 sz.;

• Korrekciós javaslatok a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvényhez, írta: Dr. Petrovai György, Szövetkezés XXX. évf. 2009. évi 1-2. sz.;

• Másfajta szövetkezet – és földbirtok-politika szükségessége a mezőgazdaságban, írta: Kurucz Mihály, Szövetkezés XXX. évf. 2009. évi 1-2. sz.;

• Búcsú a takarékszövetkezetektől? (Vitairat), szerző: Kis Gy. Kálmán, Szövetkezés XXX. évf. 2009. évi 1-2 sz.;

• Helytállás és megújulás, írta: Farkas Tamás, Szövetkezés XXIX. évf. 2008. évi 1-2 sz.;

• A szövetkezetek jogi szabályozása a rendszerváltástól napjainkig, írta: Dr. Fekete József, Szövetkezés XXIX. évf. 2008. évi 1-2 sz.;

• A szövetkezeti társulási forma lehetőségei a világgazdasági válság leküzdésében, írta: Dr. Vadász György, Szövetkezés XXIX. évf. 2008. évi 1-2 sz.;

• Miért közügy a szövetkezés? írta: Szeremley Béla, Szövetkezés XXIX. évf. 2008. évi 1-2 sz.;

• A takarékszövetkezetek jelene és jövője, írta: Csépány György, Szövetkezés XXIX. évf. 2008. évi 1-2.sz.;

• A lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. Törvény alkalmazásának tapasztalatai, módosítási igényei, írta: Dr. Koszoru István, Szövetkezés XXIX. évf. 2008. évi 1-2. sz.;

• A gazdák szövetkezése európai módon a zöldség-gyümölcs termékpályán, írta: Kreinker Sándor, Szövetkezés XXIX. évf. 2008. évi 1-2. sz.;

• Európai agrárjövő – európai szövetkezeti válasz, írta: Gerrit van Dijk – Dr. Szabó Zoltán, Szövetkezés XXIX. évf. 2008. évi 1-2. sz.;

• Idea és valóság a szövetkezésben (Beszélgetések és elmélkedések a Szövetkezeti Kutató Intézet könyvtárában 2006 ősze – 2007 tavasza közötti időszak gondoktól terhes, reményeket is hordozó estéin). Beszélgető társak: Bartus Pál - Dr. Fekete József, Szövetkezés XXVIII. évf. 2007. évi 1-2 sz.,

• A szövetkezetek a szociális gazdaság részei, írta: Farkas Tamás, Szövetkezés XXVIII. évf.2007. évi 1-2. sz.;

•Szociális szövetkezetek lehetőségei Magyarországon írta: Szokolainé, Molnár Eszter, XXVIII. évf. Szövetkezés 2007. évi 1-2 sz.;

• A szociális szövetkezetek ismérvei, elterjesztésük támogatása a hazai társadalmi, gazdasági viszonyok között (Tématerv), kézirat, Szövetkezeti Kutató Intézet Budapest 2007;

• Feloldható-e a hazai szövetkezeti rendszer kétarcúsága? írta: Szeremley Béla, Szövetkezés XXVIII. évf. 2007. évi 1-2 sz.;

• Az "Európai szövetkezetről" szóló 2006. évi LXIX. Törvényről, írta: Dr. Réti Mária, Szövetkezés XXVII. évf. 2006. évi 2. sz.;

• Új kihívások és új válaszok a coop-csoportban, írta: Bartus Pál, Szövetkezés XXVII. évf. 2006. évi 2. sz.;

• A tagok vagyoni közreműködése a mezőgazdasági szövetkezetekben (Nagy-Huszein Tibor dolgozatáról írt opponensi vélemény), opponens: Dr. Fekete József, Szövetkezeti Kutató Intézet Budapest 2006;

• Az ipari szövetkezetek helyzetéről és jövőjéről, írta: Dr. Bíró György, Szövetkezés XXVI. évf. 2005. évi 1. sz.;

• A rendszerváltozást követő szövetkezeti jogalkotás az egymást követő kormányok politikájának tükrében, írta: Dr. Zsohár András, Szövetkezés XXVI. évf. 2005. évi 1. sz.;

• Szövetkezetek a társadalomban és a gazdaságban (a Szent István Egyeteken 2005. augusztus 25.-én tartott előadás kivonata), kézirat, szerkesztette: Dr. Fekete József, Szövetkezeti Kutató Intézet 2005;

• A magyar szövetkezetek hozzájárultak a mozgalom nemzetközi fejlődéséhez, írta: Ivano Barberíní, Szövetkezés XXV. évf. 2004. évi 1-2 sz.;

• Szövetkezeti értékek és alapelvek megjelenítése az Európai Unió tagállamai törvényhozásában, írta: Dr. Hagen Henry, Szövetkezés XXV: évf. 2004. évi 1-2 sz.;

• Erőteljesen fejlődik a coop szövetkezeti kereskedelmi rendszer, írta: Murányi László, Szövetkezés XXV. évf. 2004. évi 1-2 sz.;

• A magyar szövetkezeti mozgalom a 2003. év kezdetén, írta: Dr. Pál József, Szövetkezés XXIV. évf. 2003. évi 1. sz.;

• Mezőgazdasági kistérségek nagy szövetkezetei a Dél-Alföldön, írta: Tamasi Mihály, Szövetkezés XXIV. évf. 2003. évi 1. sz.,

• Miért szövetkezet a termelői csoport? írta: Dr. Szabó Zoltán, Szövetkezés XXIV. évf. 2003. évi 2. sz.;

• Az áfész-ek átalakulása és integrált rendszerré szerveződésük az elmúlt évtizedben, írta: Dr. Fekete József, Szövetkezés XXIII. évf. 2002. évi 1-2. sz.;

• A szövetkezeti jog minősége, írta: Dr. Veres József, Szövetkezés XXIII. évf. 2002. évi 1-2. sz.;

• A nemzetközi szövetkezeti elvek a főbb vagyonjogi kategóriák tükrében, írta: Dr. Réti Mária, Szövetkezés XXIII. évf. 2002. évi 1-2. sz.;

• A magyar szövetkezei mozgalom helyzete a 2001. év kezdetén (az országos szövetkezeti szövetségek értékelése alapján), kézirat, összeállította: Dr. Pál József, Országos Szövetkezeti Tanács Budapest 2001;

• A szövetkezeti vertikális integráció lehetőségei a magyar élelmiszergazdaságban, írta: Dr. Szabó G. Gábor, Szövetkezés XXI. évf. 2000. évi 1-2 sz.;

• Az integráció szerepe a takarékszövetkezetek gazdasági fejlődésében, írta: Dr. Tóth Kálmánné – Dr. Tóth László, Szövetkezés XXI. évf. 2000. évi 1-2. sz.;

• Iskolai szövetkezetek (csoportok) Magyarországon, írta: Dr. Pál József, Szövetkezés XXI. évf. 2000. évi 1-2. sz.;

• Közérdekű levél a magyar szövetkezeti mozgalom fejlődésének elősegítése ügyében, írta: Balogh Elemér, Szövetkezés XXI. évf. 2000. évi 1-2. sz.,

• A termelő típusú szövetkezetekkel kapcsolatban álló érdekcsoportok és az érdekeltségi rendszer változása az 1990-es években, írta: Kiss Alexandra, Szövetkezés XXI. évf. 2000. évi 1-2. sz.;

• A nyugati vertikális integrációk és szövetkezetek hasznosítható tapasztalatai a magyar élelmiszer-gazdaság jövője szempontjából, írta: Dr. Tóth László, Szövetkezés XXI. évf. 2000. évi 1-2. sz.;

• A vertikalitás szerepe a mezőgazdasági szövetkezetek fejlődésében – Csongrád Megyei tapasztalatok, írta: Dr. Tamasi Mihály, Szövetkezés XX. évf. 1999. évi 1. sz.;

• A szövetkezeti kereskedelem történetének és fejlődésének periódusai hazánkban, írta: Dr. Fekete József, Szövetkezés XX. évf. 1999. évi 1. sz.;

• A szövetkezetek és a szociális gazdaság az Európai Unióban, írta: Bernárd Thíry, Szövetkezés XX. évf. 1999. évi 2. sz.;

• Mezőgazdasági szövetkezetek: fél évszázad tapasztalatai fogyó reményekkel, írta: Dr. Filipsz László, Szövetkezés XX. évf. 1999. évi 2. sz.;

• A családi gazdaságok szövetkezésének helyzete, a szükségszerű fejlesztés irányai, írta: Jakab István. Szövetkezés XX. évf. 1999. évi 2. sz.;

• A működési forma (a modell) belső és külső feltételrendszere, írta: Dr. Fekete József, Forrás: Az ezredforduló fogyasztási szövetkezete, 5-25 old., szerkesztette: Pelsőczy István K.: Szövetkezeti Kutató Intézet Budapest 1999;

• A fogyasztási szövetkezeti modell ismérve és jellegzetessége hazánkban, írta: Bartus Pál, Forrás: Az ezredforduló fogyasztási szövetkezete, 207-232 old.,szerkesztette: Pelsőczy István, K.: Szövetkezeti Kutató Intézet Budapest 1999;

• A magyar élelmiszeripar és a szövetkezetek kapcsolata, írta: Dr. Kovács Imre, Szövetkezés XX. évf. 1999. évi 1. sz.;

• A szövetkezés elméletének és gyakorlatának néhány kérdése hazánkban, írta: Dr. Fekete József, Szövetkezés XIX. évf. 1998. évi 1. sz.;

• A szövetkezeti identitás alapjai, írta: Dr. Pál József, Szövetkezés XIX. évf. 1998. évi 1. sz.;

• A szövetkezés kialakulását meghatározó gazdasági-társadalmi feltételek 1844-1944. írta: Romány Pál, Szövetkezés XIX. évf. 1998. évi 1. sz.;

• Hitelszövetkezetek Németországban, írta: Dr. Franc Otto, Szövetkezés XIX. évf. 1998. évi 1. sz.;

• Szövetkezés a francia élelmiszergazdaságban, írta: Dr. Dávid Csaba, Szövetkezés XIX. évf. 1998. évi 1. sz.;

• Takarékszövetkezetek és a magyar pénzügyi rendszer. Tények és lehetőségek, írta: Dr. Kiss Gy. Kálmán, Szövetkezés XIX. évf. 1998. évi 2. sz.;

• Szövetkezetek az Európai Unióban, írta: Dr. Bajtai Péterné, Szövetkezés XIX. évf. 1998. évi 2. sz.;

• A nemzetközi és a hazai szövetkezeti mozgalom elméleti és gyakorlati kérdései (Interjú Bartus Pállal, szerkesztőség), Szövetkezés XVIII. évf. 1997 évi 1-2. sz.;

• Válaszúton a mezőgazdasági szövetkezés, írta: Dr. Filipsz László, Szövetkezés XVIII. évf. 1997. évi 1-2. sz.;

• A lakásszövetkezetek helyzete, jövőbeni fejlődésük lehetőségei, írta: Farkas Tamás, Szövetkezés XVIII. évf. 1997. évi 1-2.sz.,

• A gazdák szövetkezeti lehetőségei Magyarországon, A megalakult gazdaszövetkezetek működési tapasztalatai, írta: Jakab István, Szövetkezés XVIII: évf. 1997. évi 1-2.sz.;

• Szövetkezeti jövő a jog tükrében, írta: Dr. Szép György, Szövetkezés XVIII. évf. 1997. évi 1-2.sz.;

• A szövetkezetek a mezőgazdaság átalakulásának folyamatában, írta: prof. Sípos Aladár, Szövetkezés XVIII. évf. 1997. évi 1-2. sz.;

• Útmutató örökségünk a 100 éves Hangya, írta: Szeremley Béla, Szövetkezés XVIII. évf. 1997. évi 1-2. sz.;

• Az Európai országok szövetkezeti kereskedelmének történeti áttekintése 1945-től napjainkig (rövidített, szerkesztett változat) kézirat, írta: Dr. Fekete József, Szövetkezeti Kutató Intézet Budapest 1997;

• A szövetkezeti bankhálózatok integrációja. írta: Gergely Sándor, Szövetkezés XVII. évf. 1996. évi 1-2. sz.;

• A döntéshozatal mechanizmusa és a versenyképesség a szövetkezetekben, írta: Módos Gyula, Szövetkezés XVII. évf. 1996. évi 1-2. sz.;

• A szövetkezeti tőke természete, írta: Dr. Laczó Ferenc, Szövetkezés XVI. évf. 1995. évi 1. sz.;

• A szövetkezetek alkotmányjogi szabályozásának kérdéseihez, írta: Prugberger Tamás, Szövetkezés XVI. évf. 1995. évi 1.sz.;

• A tagok arra szövetkeznek, hogy védelmet kapjanak, s a piacon előnyt élvezzenek, írta: Bartus Pál, Szövetkezés XVI. évf. 1995. évi 2. sz.;

• Szövetkezeti típusok és formák a piacgazdaságban, írta: Dr. Laczó Ferenc, Szövetkezés XVI. évf. 1995. évi 2. sz.;

• Az üzletrész problémája a mezőgazdasági szövetkezetekben, írta: Herczeg Ildikó, Szövetkezés XVI. évf. 1995. évi 2. sz.;

•Egyesülések és tanulságok az elmúlt 50 évben (a fogyasztási szövetkezetek körében), kézirat, írta: .Dr. Fekete József, Szövetkezeti Kutató Intézet Budapest 1995;

• A kereskedelmi szövetkezetek szerepe a közép-európai térségben, írta: Prugberger Tamás, Szövetkezés XV. évf. 1994. évi 1-2.sz.;

• Exportorientált értékesítő szövetkezetek létesítése az élelmiszergazdaságban, írta: Szeremley Béla, Szövetkezés XV. évf. 1994. évi 1-2.sz.,

• Az ágazati szövetkezeti szervezetek az Európai Unión belül, írta: Sozánski Gabriella, Szövetkezés XV. évf. 1994. évi 1-2. sz.;

• Marketing szövetkezetek működési elvei az Európai Unió tagállamaiban, írta: Dr. Laczó Ferenc, Szövetkezés XV. évf. 1994. évi 1-2.sz.;

• Szövetkezetek a tudományos technikai forradalom korszakában, írta: Dr. Zsarnószai Sándor, Szövetkezés XIV. évf. 1993. évi 1. sz.;

• A szövetkezetek gazdasági sajátosságai, írta: Dr. Laczó Ferenc, Szövetkezés XIV. évf. 1993. évi 2. sz.;

• Virágzó szövetkezetek Hollandiában, írta: Szabó G.. Gábor, Szövetkezés XIV. évf. 1993 évi 2. sz.;

• Szövetkezeti formák és típusok az Amerikai Egyesült Államokban, Írta: Dr. Laczó Ferenc, Szövetkezés XIII. évf. 1992. évi 1-2. sz.;

• Szövetkezeti törvények Magyarországon. A szövetkezet fogalma, kézirat, írta: Dr. Szép György, Országos Szövetkezeti Tanács Budapest 1991

• Új szövetkezeti típusok és formák az átalakuló magyar agrár-struktúrában, írta: Gyenis János, Szövetkezés XI. évf. 1990. évi 1-2.sz.;

• A "Hangya" nosztalgia, vagy a jövő szövetkezete?, írta: Simon István, Szövetkezés XI. évf. 1990. évi 1-2.sz.;

• A szövetkezetek a magántulajdonosok társas vállalkozásai, írta: Dr. Pál József, Szövetkezés XI. évf. 1990. évi 1-2.sz.;

• Fogyasztási szövetkezetek Magyarországon, kézirat, írta: Dr. Fekete József, Szövetkezeti Kutató Intézet Budapest 1994

• A jövő szövetkezete (Szövetkezeteink jövője), kézirat, írta: Dr. Szép György, Szövetkezeti Kutató Intézet Budapest 1991;

• Szövetkezeti elméleti eredmények, megoldandó feladatok, írta: Dr. Zsarnóczai Sándor, Szövetkezés V. évf. 1984. évi 1. sz.;

• A szövetkezeti mozgalom problémái a gazdasági reformfolyamat továbbhaladása során, szerzői munkaközösség tagjai: Agonács Gábor, Bak József, Domonkos József, Juhász Pál, Szénay László és Tellér Gyula, Szövetkezés V. évf. 1984. évi 1. sz.;

• Vita a szövetkezetelmélet eredményekről és a megoldandó feladatokról, (a vita során elhangzott hozzászólások tömörített szövege), Szövetkezés V. évf. 1984. évi 1. sz.;

• A szövetkezeti személy érdekeltség és a demokratikus irányítási rendszer (Dr. Szilvasán Pálnak a II. Szövetkezeti Konferencián, 1983. november 25.-én elhangzott előadásának rövidített szövege), Szövetkezés V. évf. 1984. évi 1. sz.;

• A fogyasztási szövetkezetek szövetségeinek problémái, írta: Seres Antal, Szövetkezés IV. évf. 1983. évi 1. sz.,

• A mezőgazdasági kistermelés szerepe a termelés, a foglalkoztatás, az életszínvonal és az életmód alakulásában, írta: Dr. Varga Gyula - Guba Mária - Dr. Németi Lászlóné - Szűcs Zoltánné, Szövetkezés IV. évf. 1983. évi 2. sz.;

• Mezőgazdasági szövetkezeti modellek (Vitaanyag), szerkesztette: Dr. Juhász János, Szövetkezés IV. évf. 1983. évi 2. sz.;

• Tagsági jogviták a szövetkezetekben. írta: Bak József, Szövetkezés II. évf. 1981. évi 1. sz.

A jelzett 94 publikáció, mint kínálati minta, az elmúl 40 év szövetkezeti kutatásainak részbeni eredményeit reprezentálja. A kör azonban ennél szélesebb: az Intézettel szoros kapcsolatban álló tudományos műhelyek képviselőinek, illetve a gyakorlatban tevékenykedő kiváló szakembereknek az Intézet lehetőséget nyújtott közérdeklődésre számot-tartó gondolataik közlésére. Esetenként mi éreztük megtiszteltetésnek, hogy elismert tudósok, neves közéleti emberek lapunkban publikáltak Ez a szélesebb szellemi háttér egyben számunkra szélesebb tudományos legitimációt is eredményezett.

A négy évtizedet átfogó témaanyag böngészése során arra is következtetni lehet, hogy a közölt cikkek, azok tartalma, mi módon tükrözte az adott kor viszonyait, benne a szövetkezők érdekeit. Az eredeti szövetkezeti források megismerése erre külön-külön is választ adhat. Egy általános jellemző azonban kitapintható: sok-sok régi írás nemcsak az akkori jelenhez szólt igaz nyelven, hanem a mában is időszerű a mondanivalója. Számos téren tehát nem haladtuk meg a múltat. Mintha a történelem ismételné önmagát? Ne tán visszakanyarodtunk a gyökerekhez? Ebben némi jó, s némi rossz egyformán keveredik. Az arányt saját ismerete és tapasztalata alapján az olvasó megítélheti. Szerencsések akkor vagyunk ha ezekből közös véleményt és közös akarat formálunk.


« Vissza a főoldalra