Szövetkezeti Kutató Intézet

 

Tudástár

 

A szövetkezeti irodalom gazdag múltra tekint vissza. A legtermékenyebb időszak a polgári fejlődés korszaka. A szövetkezeti ismeretek orientálták az összefogásra rákényszerülő tömegeket a közös vállalkozásra. Ugyanakkor a szövetkezeti gyakorlat az újabb és újabb probléma felvetésével ugyancsak inspirálta magát a tudományt. Az egymásra hatás az elmélet és a gyakorlat fejlődését eredményezte. Ez a folyamat viszont közel sem volt folyamatos. Kihagyások és fellendülések követték egymást. A szövetkezeti tudomány önfejlődését és aktivitását leginkább a politikai környezet milyensége befolyásolta előnyösen, vagy hátrányosan. Az állami direktívák visszaszorították az eredetiséget, silányították a megismerést, a gyakorlati ismeretek közzétételét és befogadását. Az e korszakokból való gondolat formális kerete a brossura volt. Döntő részük az idővel kirostálódott a gyakorlatból, csak úgy, mint a könyvtárakból.

Mindent egybevetve a szövetkezésnek és irodalmának gazdag a múltja, s a utóbbi időszakban történt hanyatlás ellenére most sincs gond a megfelelő források fellelésével. A maga módján példázza ezt az Intézet könyvtára: a rendelkezésre álló könyv állomány és dokumentációs tár. E körből történt a válogatás. A kiválasztott 84 forrásmunka, legyen az távoli, vagy a közvetlen közelmúltból való, ma is időszerű, hasznos tudástár. A forrásmunkák (praktikus okokból) a jelentől visszamenőleges idősorrendben kerülnek feltüntetésre. Íme:

• SZÖVETKEZÉS - A Szövetkezeti Kutató  Intézet folyóirata 2013/1-2 Szerkesztette: Dr. Fekete József

• A SZABÁLYOZÁS ÉS AZ ALAPELVEK VÁLTOZÁSA, EGYÜTTHATÁSUK A SZÖVETKEZÉS MINDENKORI GYAKORLATÁBAN (tapasztalatok és kilátások)
"Szövetkezés" 2012. évi 1-2. sz szám. Szerkesztette: Dr. Fekete József

• Kihívások és válaszok a hazai szövetkezeti rendszerben
Kutatási háttéranyag a szövetkezeti jogalkotáshoz c,  tanulmány.   A "Szövetkezés" c. tudományos és tájékoztató folyóirat 2011. évi külön száma, szerkesztette: Dr. Fekete József

• A hazai szövetkezetek rögös útja máig: Hogyan tovább holnap?
A "Szövetkezés" c. folyóirat 30. évi jubileumi (2010/1-2) száma, szerkesztette: Dr. Fekete József.

• A szövetkezetek szabályozása Magyarországon (1875-2008), 600 old., szerkesztette: Dr. Fekete József, K: Szövetkezeti Kutató Intézet Budapest 2009;

• Szövetkezeti alapú termelői társulások helyzete a magyar mezőgazdaságban, 117 old., szerkesztette: Horváth Zoltánné - Dr. Szabó Zoltán, K.: Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottsága, Budapest 2008;

• Az áfész-ektől a coop rendszerig a hazai szövetkezés keretei között, 508 old, írta: Bartus Pál, K.: Szövetkezeti Kutató Intézet Budapest 2008;

• Hogyan hozzunk létre szövetkezeti önsegélyező szervezetteket? 116 old., írta: Hans-H.Münker – Peter Wardenski, K.: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Budapest 2007;

•A tagok vagyoni közreműködése a mezőgazdasági szövetkezetekben, 120 old., írta: Nagy-Huszein Tibor, K.: Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet Budapest 2006;

• Mezőgazdasági szövetkezetek Magyarországon a rendszerváltás után, 171 old., írta: Dr. Romány Pál - Dr. Varga Zsuzsanna K.: Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége Budapest 2004;

• Az általános fogyasztási és értékesítő szövetkezetek, illetve közös szervezeteik átalakulása, irányítási rendszerük, tagsági, alkalmazotti csoportjaik változása, tulajdonosi, munkaügyi kapcsolataik átformálódása (a globalizáció hatásainak tükrében) az elmúlt évtizedekben hazánkban, 216 old., kézirat, szerkesztette: Dr. Fekete József, Szövetkezeti Kutató Intézet Budapest 2002;

• A megtiport falu, 117 old., írta: Dr. Papócsi László - Dr. Takács József, K.: Belvárosi Könyvkiadó Budapest 2001;

• Lakásszövetkezeti kézikönyv, 328 old., készült: a Lakásszövetkezetek Országos Szövetsége támogatásával és közreműködésével, Budapest 2000;

• Szövetkezetek a piacgazdaságban (Mezőgazdasági szövetkezeti gyakorlat Baranya megyében a gazdasági átalakulás időszakában), 183 old., kézirat, írta. Dr. Kispál Zoltánné - Dr. Vitai Zsuzsanna, K.: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 2000;

• Mezőgazdasági szövetkezetek az Európai Unióban (Trendek és kérdések a XXI. század előestéjén), 199 old., szerkesztette: Dr. Hajós László, K.: Mezőgazdaság Szaktudás Kiadó Budapest 2000;

• Az ezredforduló fogyasztási szövetkezete, 233 old., szerkesztette: Dr. Pelsőczy István, K.: Szövetkezeti Kutató Intézet 1999;

• Szövetkezetfejlesztés az ezredforduló éveiben hazánkban (szövetkezeti átalakulások; szövetkezeti modellek és társasági szerveződések, együttműködési formációk kialakulása, rendszerré fejlődésük; az EU-komform agrárstruktúrába, valamint a vidékfejlesztési stratégiába való beilleszkedésük), összefoglalás, 90 old., szerkesztette: Dr. Fekete József, "Szövetkezés" c. folyóirat 1999/2 sz. melléklete;

• A falu és a vidékfejlesztés stratégiai kérdései, 100 old., szerkesztette. Kovács Ferenc–Kovács János, K.: Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztálya Budapest 1999;

• A hitelközpont által létesített termelő és értékesítő vállalatok, 75 old., főiskolai jegyzet, írta: Dr. Romány Pál, Kereskedelmi és Gazdasági Főiskola, Szolnok 1998;

• Szövetkezetek a nagyvilágban, 124 old., főiskolai jegyzet, írta: Dr Zsarnóczai Sándor, Kereskedelmi és Gazdasági Főiskola, Szolnok 1998;

• Szövetkezeti formák, 148 old., főiskolai jegyzet, írta: Dr. Bíró György - Dr. Fekete József - Dr. Pál József, Kereskedelmi és Gazdasági Főiskola, Szolnok 1998;

• A "Hangya" Termelő és Értékesítő Fogyasztási Szövetkezet negyedszázados üzleti tevékenysége, 43 old., kézirat, írta: Dr. Romány Pál, Szövetkezeti Kutató Intézet, 1998;

• Az átformálódó hazai élelmiszerkereskedelem jellemzői - a szövetkezeti kereskedelem helyzete és fejlődési lehetőségei, 65 old., írta: Dr. Mohácsi Kálmán, K: Általános Fogyasztási Szövetkezetek Országos Szövetsége, Budapest 1995;

• Magyar szövetkezeti évkönyv, 372 old., szerkesztette: Dr. Szilvasán Pál – Dr. Pál József, K.: Országos Szövetkezeti Tanács, Budapest 1994;

• A magyar takarékszövetkezetek története és modernizációja, 289 old., írta: Lukács Gergely Sándor, K.: Országos Takarékszövetkezeti Szövetség, Budapest 1994;

• Mezőgazdasági szövetkezeti kézikönyv, 352 old., K.: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Európai Unió PHARE Segélyprogram Irodája és Társasági Gazdasági Főosztály, Budapest 1994;

• A magyarországi szövetkezeti mozgalom története (a kezdettől 1945-ig), 129 old.. írta Dr. Gyenis János, K.: Erdei Ferenc Szövetkezeti Alapítvány és a Kecskeméti Szövetkezeti Alapítvány, Kecskemét 1994;

• A vezetés sajátossága és gyakorlata a szövetkezetekben, 295 old., írta: Dr. Fekete József, K.: Mont Kft. Kiadói és Reklámpropaganda Iroda. Budapest 1993;

• Fogyasztási szövetkezetek szövetségi rendszerei Nyugat- Európában, 104 old., kézirat, írta: Dr. Laczó Ferenc. Szövetkezeti Kutató Intézet Budapest 1992;

• A felvidéki "Hangya" és tagszövetkezeteinek története, 81 old., írta: Dr. Vavrik Ferenc, K.: Sajtó-Coop Budapest 1991;

• Reform és a fogyasztási szövetkezetek, 249 old., írta: Dr. Szlameniczki István, K.: Szövetkezeti Szervezési Iroda Budapest 1989;

• Mezőgazdasági kistermelés, családi termelés, 271 old., írta: Tóth A. Ernő, K., Mezőgazdasági Kiadó Budapest 1988

• Szövetkezeti státus kérdések jogi rendezése a megváltozott viszonyok között, 100 old., (Közlemények: 207), írta: Dr. Prugberger Tamás, K.: Szövetkezeti Kutató Intézet Budapest 1988;

• A magyarországi szövetkezetek története. A Dualizmus kora 1867-1918. I. Kötet, kézirat, 143 old., szerkesztő bizottság: Dr. Gyenes Antal elnök, Dr. Pál József, Dr. Romány Pál, Simon István, Tellér Gyula, Vass Ildikó, Dr. Zsarnóczai Sándor, Szövetkezeti Kutató Intézet Budapest 1987;

• A jogalanyiság strukturális felfogásának megjelenése és alapproblémái a szövetkezetek gazdasági és szervezeti életében, 108 old., (Közlemények: 201), írta: Prugberger Tamás, K.: Szövetkezeti Kutató Intézet Budapest 1987;

• A magyarországi szövetkezetek története. Mezőgazdasági értékesítő szövetkezetek, földbérlő-, és földmunkás-szövetkezetek I, C, kézirat, 172 old., szerkesztő bizottság: Dr. Gyenes Antal elnök, Dr. Pál József, Dr. Romány Pál, Simon István, Tellér Gyula, Vass Ildikó, Dr. Zsarnóczai Sándor, Szövetkezeti Kutató Intézet Budapest 1987;

• Magyarországi szövetkezetek története (kisipari-, biztosító-, lakásépítő-, nemzetiségi szövetkezetek, a szövetkezeti érdekképviselet és a hazai szövetkezetek nemzetközi kapcsolatai), I. D. kézirat, 213 old., szerkesztő bizottság: Dr. Gyenes Antal elnök, Dr. Pál József, Dr. Romány Pál, Simon István, Tellér Gyula, Vass Ildikó, Dr. Zsarnóczai Sándor, Szövetkezeti Kutató Intézet Budapest 1987;

• Az ipari szövetkezetek munkájáról, 122 old., (Közlemények: 199), írta: Herbst Árpád – Kőhegyi Kálmán, K.: Szövetkezei Kutató Intézet Budapest 1987;

• Utak és tévutak az ipari szövetkezetek életében, 265 old., (Közlemények: 193), szerkesztette: Tellér Gyula, K.: Szövetkezeti Kutató Intézet Budapest 1986;

• Mezőgazdasági szövetkezetek Magyarországon, 185 old., szerkesztette: Gulyás Pál, K.: Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa Budapest 1985;

• Globális problémák és a szövetkezetek, 139 old., (Közlemények: 187), írtra: M.P. Trunov, K.: Szövetkezeti Kutató Intézet Budapest 1985;

• A feldolgozás helye és szerepe, perspektívája a szövetkezeti iparban, 103 old., (Közlemények: 183), írta: Bennó Pál, K.: Szövetkezei Kutató intézet 1985;

• A szövetkezetek 2000-ben, 202 old., (Közlemények: 181), írta: A. F. Ladiszlaw, K.: Szövetkezeti Kutató Intézet Budapest 1984;

• Erdei Ferenc összegyűjtött művei Szövetkezeti írások I. 406 old., szerkesztő bizottság: Köpeczi Béla, Bernát György, Erdei Sándor, Fekete Ferenc, Kovács István, Kulcsár Kálmán, Tőkés Ottó, technikai szerkesztő: Kenéz Győzőné, K.: Akadémiai Kiadó Budapest 1979;

• A takarékszövetkezetekről., 136 old., (Közlemények: 146). írta: Dr. Bak József, K.: Szövetkezeti Kutató intézet Budapest 1979;

• Tagsági jogviták a szövetkezetekben, 243 old., (Közlemények: 145), írta: Dr. Bak József, K.: Szövetkezeti Kutató Intézet Budapest 1979;

• Szövetkezeti Enciklopédia, 758 old., szerkesztette. Dr. Nagy László, K.: Mezőgazdasági Kiadó Budapest 1978

• Szövetkezeti Kutató Intézet: Évkönyv, 795 old., szerkesztette: Dr. Gyenes Antal, K.: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Budapest 1977;

• Erdei Ferenc összegyűjtött művei. Mezőgazdaság és szövetkezés . 382 old., szerkesztő bizottság: Köpeczi Béla, Bernát György, Erdei Sándor, Fekete Ferenc, Kovács István. Kulcsár Kálmán, Tőkés Ottó, K.: Akadémiai Kiadó Budapest 1977;

• Termelőszövetkezeti tagok és alkalmazottak átrétegződése, társadalmi mobilitása, 178 old., (Közlemények: 126), írta: Simó László, K.: Szövetkezeti Kutató Intézet Budapest 1977;

• A Hangya termelő, értékesítő és fogyasztási szövetkezet felszabadulás utáni története 1945-1949, 169., old. (Közlemények: 108), írta: Simon István, K.: Szövetkezet Kutató Intézet Budapest 1976;

• A földműves szövetkezeti mozgalom története 1945 – 1949, 119 old., (Közlemények: 115), írta: Szakács Sándor, K.: Szövetkezeti Kutató Intézet Budapest 1976;

• A magyarországi polgári szövetkezeti mozgalom vázlatos története, 115 old., (Közlemények: 103.), írta: Dr. Szilágyi László, K.: Szövetkezeti Kutató Intézet Budapest 1975;

• A háztáji gazdaságok léte és kilátásai, 147 old., (Közlemények: 99), írta: Dr. Juhász János, K.: Szövetkezeti Kutató Intézet Budapest 1975;

• A paraszti foglalkozás átalakulása és a szövetkezeti modell, 278 old., (Közlemények: 95), írta: Dr. Fekete György, K.: Szövetkezeti Kutató Intézet Budapest 1974;

• A szervezeti formák módosulása egyes európai országok lakásszövetkezeti mozgalmában, 127 old., írta: Dr. Pál József, (Közlemények: 90), K.: Szövetkezeti Kutató Intézet Budapest 1973;

• Lakáspolitika – lakásszövetkezetek, 103 old., (Közlemények: 80), írta: Dr. Pál József, K.: Szövetkezeti Kutató Intézet Budapest 1972;

• Kisipari szövetkezetkoncepció és szövetkezetpolitika, 96 old., (Közlemények: 75), írta: Tellér Gyula, K.: Szövetkezeti Kutató Intézet Budapest 1971.

• Az egyszerű mezőgazdasági szövetkezetek, 197 old., szerkesztő: Dr. Gyenis János, K.: Mezőgazdasági Kiadó - Kossuth Könyvkiadó Budapest 1971;

• Gazdasági integráció és a szövetkezet. 90 old., (Közlemények: 74), írta: Dr. Marillai Vilmos, K.: Szövetkezeti Kutató Intézet Budapest 1971;

• Elsajátítás és szövetkezeti tulajdon, 59 old., (Közlemények: 204), írta: Tanka Endre, K.: Szövetkezeti Kutató Intézet Budapest 1968;

• A szövetkezetek a gazdasági növekedésben, 58 old., szakirodalmi kivonatokból összeállította: Dr. Ihring Károly, K.: Szövetkezeti Kutató Intézet Budapest 1968;

• Mi a mai szövetkezeti reformizmus, 81 old., írta: Sz. V. Pronyin, K.: Szövetkezeti Kutató és Üzemszervezési Iroda Budapest 1962;

• Szövetkezetek és az állam, 67 old., írta: Mikulás Capek, K.: Szövetkezetek Országos Szövetségének Kutató Csoportja Budapest 1961;

• Szövetkezetek a magyar mezőgazdaságban, 320 old., írta. Ghyczy Béla, K.: Hernádi Árpád Adó-, Illetékügyi és Közigazgatási Szakkönyvkiadó Budapest 1948;

• Az új szövetkezeti jog alapelvei, 37 old., Jogászegyleti Szemle 12. sz., írta: Dr. Kuncz Ödön, K.: Magyar Jogászegyleti Kiadó Budapest 1948;

• A hitelszövetkezeti és földmunkás szövetkezeti ügy a magyar országgyűlésen, 383 old., összeállította: Marsovszky Gyula – Dr. Schandl Károly, K.: "Pátria" Irodalmi Vállalat és Nyomdai Részvénytársaság Budapest 1941;

• A földhitel történelmi kifejlődése I. kötet, 284 old., írta: Dr. Menney Géza, K.: "Darányi Ignác" Agrártudományi Társaság Budapest 1940;

• Falusi szövetkezetek Magyarországon, 54 old., írta: Dr. Schandl Károly, K.: "Pátria" Irodalmi Vállalat és Nyomdai Részvénytársaság Budapest 1939;

• Hitelszövetkezeti jog és joggyakorlat, 196 old.,összeállította. Dr. Marsovszky Gyula – Ifj. Dr. Schandl Károly, K.: Országos Központi Hitelszövetkezet Budapest 1939;

• A FUTURA története 1919 – 1939, 187 old., közrebocsátotta: "Futura" Magyar Szövetkezeti Központok Áruforgalmi Részvénytársaságának igazgatósága, K.: "Pátria" Irodalmi Vállalat és Nyomdai Részvénytársaság Budapest Budapest 1939;

• A magyar szövetkezetek negyven éve. Az Országos Központi Hitelszövetkezet munkája és eredményei, 236 old., írta: Dr, Schand Károly, K.: "Pátria" Irodalmi Vállalat és Nyomdai Részvénytársaság Budapest 1938;

• Emlékeim. A negyvenes "Hangya" és a Közgazdasági Egyetem története (Károlyi Sándor gróf emlékének szentelve) 336 old., írta: Almási Balogh Elemér, K.: Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest 1938;

• Szövetkezeti ismeretek 367 old., írta: Dr. Pártos Szilárd – Dr. Szilágyi László, K.: Mezőgazdasági Szövetkezetek Szövetsége Budapest 1935;

• A mezőgazdasági termelés és értékesítés megszervezése szövetkezés útján, 12 old., írta: Balog Elemér (a Mezőgazdasági Szövetkezetek Szövetsége által 1931 október 20.-án tartott ankétján felolvasta a szerző, Kinyomtatva: a Hangya házi nyomdájában Budapest 1931;

• Irányított termelés mellett alakítsunk értékesítő szövetkezeteket, 59 old., írta: Rajczy Géza, K.: Új Somogy Nyomda és Lapkiadó Részvénytársaság Kaposvár 1932;

• Közvetlen kapcsolatok lehetőségei termelő- és fogyasztási szövetkezetek között, 63 old., írta: Politzer Imre, (Doktori értekezés) Budapest 1931;

• Az ipari szövetkezetek szerepe az iparfejlesztésben, 77 old., írta: Méhely Kálmán, K.: Pesti Könyvnyomda Részvény-társaság Budapest 1917;

• Földbérlő szövetkezetek, 122 old., írta: Keresztes József, K.: Magyarországi Szövetkezetek Szövetsége Budapest 1917;

• A biztosító-, a tej-, és a földbérlő szövetkezetek, 219 old., írta: Paur Ögön – Hajnik Pál - Kirshaunek Ödön - Dr. Vancsó Gyula. K.: Magyarországi Szövetkezetek Szövetsége Budapest 1914;

• A pinceszövetkezetek, írta: Brucker Jenő, A szövetkezeti gabonaraktárak, írta: Dr. Horváth János, 113 old. K.: Magyarországi Szövetkezetek Szövetsége Budapest 1913;

• Fogyasztási és értékesítő szövetkezetek, 143 old., írta: Csernai Ödön, K.: Magyarországi Szövetkezetek Szövetsége Budapest 1913;

• Szövetkezeti elvi határozatok, 191 old., összeállította: Dr. Horváth János, K.: Magyarországi Szövetkezetek Szövetsége Budapest 1909;

• Magyar szövetkezeti jog (Kézikönyv) 270 old., írta: Dr Gallovits Zoltán, K.: "Pátria" Irodalmi Vállalat és Nyomdai Részvénytársaság Budapest 1901;

• Iparosok szövetkezzetek. Ipari szövetkezeteink rendszere, 214 old., írta: Dr. Horváth János. K.: ifj. Nagel Ottó Könyvkereskedése Budapest 1901;

• Gazdasági és ipari szövetkezetekre vonatkozó törvények rendszeres egybeállítása és magyarázata, 255 old., írta: Dr. Fráter Béla, K.: Politzer Zsigmond Kiadó, Budapest 1899

• A feltüntetett forrásmunkák az Intézet könyvtárából kiemelt orientáló anyagoknak tekinthetők, olyanoknak, amelyek a maguk módján (pozitív, vagy negatív értelemben) figyelmet érdemelnek, bennük az adott kor, az adott szövetkezeti mozgalom tükröződik, e tekintetben is jelzés értékűek. A bemutatott könyvek és kéziratok idővel cserére, illetve bővítésre kerülnek.


« Vissza a főoldalra